Всички снимки от киноизкуство ( 31 )

Цирк, вариете, театрална постановка, филм (?), 20-те години на ХХ век

 1920-1930, киноизкуство, неизвестни