Всички снимки на Яни Лошиот ( 2 )

Сборната чета на Скопския конгрес на ВМОРО през 1905 г. Отляво надясно - I-ви ред долу: Мише Развигоров, Ефрем Чучков, Михаил Чаков, Панчо Константинов, Даме Груев, Атанас Бабата, Бончо Василев, Яни Лошиот; II-ри ред: четата на Панчо Константинов; III-ти ред: 2.Христо Кондев, 7.Тома Георгиев, 9.Киряк от Черешница; IV-ти ред: четата на Михаил Чаков (6.Кръстьо Лазаров); V-ти ред: 4.Атанас Пиров, 5.Георги Наумов, 8.Гаки Сидеров; VII-ми ред: 1.Тодор от Прилеп. Останалите на снимката са неизвестни четници.

 1900-1910, военни, комити 

Имена: , , , , , , , , , , , , ,

Четата на Бончо Василев. Отляво надясно, I-ви ред: 2.Георги Певчев, 3.Христо Кондев, 4.Атанас Пиров, 5.Бончо Василев, 6.Тодор Прилепски, 8.Георги Наумов; II-ри ред: 1.Георги Иванов (фелдшер), 3.Гаки Сидеров, 4.Тодор от Прилеп, 7.Киряк от Черешница; III-ти ред, прави: 1.Яни Лошиот, 6.Тома Георгиев; най-отзад горе е селският куриер на четата, 1905 г.

 1900-1910, комити 

Имена: , , , , , , , , ,