Всички снимки на Яков Петкович ( 1 )

Портрет на д-р Яков Петкович, главен лекар на Източния отряд (Варна)

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Руско-турска война (1877-1878), военни, лица, медици, чужди военни 

Имена: