Всички снимки на Фьодор Едуардович Келлер ( 2 )

Портрет на полковник (бъдещ генерал) граф Фьодор Едуардович Келлер (1850-1904), началник на щаба на българското опълчение по време на Руско-Турската война, началник на Българската земска войска след Освобождението и участник в комисията за определяне на границите на Княжество България

 1800-1900, Руско-турска война (1877-1878), военни, командири, лица, опълченци, чужди военни 

Имена:

Началник-щаба на българското опълчение подполковник граф Фьодор Едуардович Келлер, награден с орден “Св. Георги” IV степен след боя при Шейново, заснет в Котел, 1878 г.

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Котел, Руско-турска война (1877-1878), военни, опълченци, чужди военни 

Имена: