Всички снимки на Трайчо Костов ( 1 )

Надписана: Вълко Червенков и Трайчо Костов с артисти 1946-7 г., София пред Руската църква

 1940-1950, София, култура и изкуство, неизвестни, панорами, събития 

Имена: ,