Всички снимки на Тодор Кючуков ( 1 )

Инсценирана снимка със заглавие “печене на хляб върху каменни плочи от партизаните Лака Врачева и Тодор Кючуков”, вероятно края на 40-те години на ХХ век

 1940-1950, без коментар, военни, партизани, събития 

Имена: ,