Всички снимки на Стоян Бъчваров ( 1 )

Трупата на Свободен театър “Оперета и драма”, София, сезон 1918-19 г., втори сред седналите (отдясно наляво) е ръководителят и Стоян Бъчваров, първият състав и първата снимка на Националния музикален театър “Стефан Македонски”

 1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, театър 

Имена: