Всички снимки на Стефан Азманов ( 1 )

Щабът на 3-та армия - от ляво на дясно, прави: полк. Георги Янков, полк. Петър Тантилов, командващият армията генерал-лейтенант Радко Димитриев, полк. Константин Жостов, седнали: подполковник Стефан Азманов (?), майор Н. Николов, 1912 г.

 1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), военни, командири 

Имена: , , , ,