Всички снимки на Спиро Олчев ( 1 )

Войводата Спиро Олчев от Ресенския регион

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити 

Имена: