Всички снимки на Райна Дрангова ( 1 )

Майор Борис Дрангов и съпругата му Райна, София 1907г.

 1900-1910, София, военни, личности, семейство 

Имена: ,