Всички снимки на Пешо Пашата ( 1 )

Кичевската чета на Пешо Пашата (с гвардейската униформа), 1905г.

 1900-1910, комити 

Имена: