Всички снимки на Петър Вутов ( 1 )

Първи балкански филмов фестивал - отдясно наляво: членовете на Политбюро на БКП другарите Енчо Стайков, Тодор Живков и Живко Живков и председателят на Комитета по културата и изкуството д-р Петър Вутов, председател на Фестивалния комитет, 1965 г.

 1960-1970, киноизкуство, култура и изкуство, културни, събития 

Имена: , , ,