Всички снимки на Милан I Обренович ( 1 )

Сръбският крал Милан I Обренович, започнал Сръбско-Българската война след Съединението на България, 1885/86 г.

 1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, лица, чужди военни 

Имена: