Всички снимки на Коста Тодоров ( 1 )

Четата на тиквешкия войвода Пешо Д. Самарджиев (отпред в средата), зад него вдясно - Атанас Дачев, на третия ред в средата - Коста Тодоров, около 1904-05 г.

 1900-1910, комити 

Имена: , ,