Всички снимки на Карл I ( 7 )

Княз Борис, облечен в австро-унгарска униформа, придружава австрийския император Карл I при посещението му в България, София, 20-23 май 1918 г.

 1910-1920, Архив на Царското семейство, Първа световна война (1914-1918), София, военни, впрегатен, командири, личности, посещения, посрещания, събития, чужди военни 

Имена: ,

Кюстендил, посрещането на австрийския император Карл I, облечен в българска генералска униформа с маршалски пагони, на заден план е Цар Фердинанд, облечен в австро-унгарска униформа, май 1918 г.

 1910-1920, Албум на генерал Никола Жеков, Кюстендил, Първа световна война (1914-1918), военни 

Имена: ,

Главнокомандващият генерал Никола Жеков при посрещането на австрийския император Карл I, който е облечен в българска генералска униформа с маршалски пагони, до него е Цар Фердинанд, облечен в австро-унгарска униформа, май 1918 г.

 1910-1920, Албум на генерал Никола Жеков, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, посрещания, събития 

Имена: , ,

Посрещане на австрийския император Карл I, облечен в българска генералска униформа с маршалски пагони, до него се вижда Цар Фердинанд, облечен в австрийска униформа, май 1918 г.

 1910-1920, Албум на генерал Никола Жеков, Първа световна война (1914-1918), военни, посрещания, събития 

Имена: ,

Пред вилата на генерал Жеков след връчване на ордена “Св. св. Равноапостоли Кирил и Методий”: Цар Фердинанд (в австрийска униформа), император Карл І (в българска генералска униформа) и ген. Никола Жеков в разговор, зад тях - генерали и адютанти, шестият отляво - княз Борис Търновски, Хисарлъка, Кюстендил 1918 г.

 1910-1920, Кюстендил, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, чужди военни 

Имена: , , ,

Посрещането на австрийския император Карл I - Цар Фердинанд, зад него Княз Борис, в центъра - Карл разговаря с генерал Никола Жеков, вдясно - ген. Георги Тодоров, Кюстендил-гарата, месец май 1918 г.

 1910-1920, Кюстендил, Първа световна война (1914-1918), военни, личности, посрещания, събития 

Имена: , , , ,

Цар Фердинанд и австрийският император Карл I приемат почетната рота в Главната квартира на армията, вдясно - генерал Никола Жеков, Кюстендил-площада, май 1918 г.

 1910-1920, Кюстендил, Първа световна война (1914-1918), военни, личности, посрещания, събития 

Имена: , ,