Всички снимки на Исмаил Паша ( 1 )

Исмаил Паша (истинско име Георги Кмети, по-рано генерал от унгарската армия) , генерал от армията на Османската империя, участник в Унгарската революция и Кримската война, със своите ординарци, 1855 г.

 1800-1900, военни, чужди военни 

Имена: