Всички снимки на Едуард Иванович Тотлебен ( 1 )

Граф Едуард Ив. Тотлебен, генерал от инженерните войски, с щаба на действащата армия, Сан Стефано (?), 1878 г.

 1800-1900, Колекция Михаил Заимов, Руско-турска война (1877-1878), Цариград, военни, панорами, чужди военни 

Имена: