Всички снимки на Добри Авджиев ( 1 )

Офицери от IV ескадрон от 4-ти конен полк, изпратени от Мраморно море при гр. Родосто на западната граница. Командир на ескадрона ротмистър Добри Авджиев, поручик Коларов и подпоручик Г. Кънчев. Месец май 1913 г.

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Балкански войни (1912-1913), военни, кавалерия 

Имена: