Всички снимки на Георги Въндев ( 1 )

Четата на Георги Въндев (отпред в средата) от Струмица

 1910-1920, комити 

Имена: