Всички снимки на Васил Друмев ( 1 )

Васил Друмев, Петър Генчев, Д. Духовников и Иван Гюзелев в Одеса през 1860 г.

 1800-1900, българи в чужбина, култура и изкуство, личности 

Имена: , ,