Всички снимки на Аргир Манасиев ( 1 )

Четата на гевгелийския войвода Аргир Манасиев (шестият на първи ред отляво надясно) през 1903 г.

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, военни, комити 

Имена: