Резултати от търсенето:

Намерени са 11 снимки от търсенето на: захарна фабрика

София, 1912 г., сградата на Захарна фабрика, построена от “Анонимно дружество за българските захарни фабрики и рафинерии” в 1898 г.

 1910-1920, София, архитектура, индустрия, панорами 

София, панорамна снимка от въздуха на височина 500 метра на Захарна фабрика, август 1929 г.

 1920-1930, София, индустрия, от въздуха, панорами 

Надписана: “На езда към захарната фабрика с конете Люлин и Лебед”, София, март, 1929 г.

 1920-1930, София, бит, военни 

София, Захарна фабрика, 2009 г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, Захарна фабрика, 2009 г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, Захарна фабрика, 2009 г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, Захарна фабрика, 2009 г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, Захарна фабрика, 2009 г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, Захарна фабрика, 2009 г.

 2000-2010, София, архитектура 

София, Захарна фабрика, 2009 г.

 2000-2010, София, архитектура