Дарители на Изгубената България 

 • С Вашите дарения осигурявате време на автора за намирането, сканирането и публикуването на снимки.
 • Ако ви харесва сайта, направете дарение за поддръжката и развитието му:
 • Банкова сметка: IBAN BG91 CECB 9790 10A9 0290 00 (ЦКБ / Пейо Цанков Колев)

 • Г-н К. М. - Ню Йорк
 • Исаак Паси - София
 • Д-р Сирхан Мустафов - Лондон
 • Д-р Георги Боздуганов - София
 • Николай Горчилов - София
 • Теодор Муховски - София
 • Нейко Неев - София
 • Александър Янков - Варна
 • Стоил Арнаудкин - София
 • Нейко Димитров - Варна
 • Диляна Дучева - София
 • Сергей Христозов - София
 • Анри Меиров - Израел
 • Проф. Борислав Тошев - София
 • Павел Натов - София
 • Емил Недков - София
 • Francoise Woltz - Sofia/Paris
 • Венцислав Велев - USA
 • Петър Радков - USA
 • Михаил Фабрикант - Брюксел
 • Innovative Marketing Ltd.
 • Ненчо Каварков - Мюнхен
 • Александър Пенкин - София
 • Мартин Маринов - Варна
 • Борислав Петров - Варна
 • Пламен Танов - София
 • Константин Димитров - София
 • Янко Ганчев - София
 • Ангел Ангелов - В. Търново
 • Кампания снимки от Руско-Турската война:

 • Г-жа И. Игнатова - София
 • Борис Станимиров - Един завет
 • Константин Ризов
 • Марин Великов
 • Георги Керезов
 • Търговско обзавеждане ООД - Пловдив
 • Елица Чакова
 • Александър Керезов
 • Борис Иванов
 • Тодор Тодоров
 • Албена Цанкова
 • Дарин Дончев
 • Мария Попова
 • Владимир Драгоев
 • Иван Ралчев
 • Мариела Бойкова
 • Калоян Атанасов
 • Петър Кехайов
 • Калоян Иванов