1920-1930, образование, основно, учители

Учителка със своите ученици, 20-те години на ХХ век