1910-1920, Албум на подполковник Конов, Колекция Георги Боздуганов, Първа световна война (1914-1918), военни

Високопланинска база на австро-унгарската армия в южните Алпи, Isonzo (?), 1916/7 г.