1910-1920, Албум на подполковник Конов, Колекция Георги Боздуганов, Първа световна война (1914-1918), военни

Българската делегация и австро-унгарски офицери, снимка за спомен, 1917 г.