1940-1950, Панчарево, личности

Евлогий Ив. Гешов (син на Иван Евстратиев Гешов) със съпругата си Анастасия Шипкова-Гешова и дъщеря им Мария Гешова-Ристон, Панчарево, май 1944г.

Имена: , ,