1930-1940, българи в чужбина, неизвестни

Надписана: ние с Пенчо (?) след царската сватба, 1930 г., вероятно в чужбина