1930-1940, Несебър, археология, събития

Несебър, замръзналото море, 30-те години на ХХ век