1920-1930, Варна, храмове

Две дами на Аладжа манастир, 20-те години на ХХ век