1900-1910, бит

Малко дете със своите играчки, началото на ХХ век