1920-1930, Несебър

Несебър, вятърна мелница (йелдермен), 20-те години на ХХ век