1930-1940, пътища, транспорт

Строежът на шосето към Белоградчик, 30-те години на ХХ век