1950-1960, въздухоплаване, транспорт, търговия

Пътнически самолет, приспособен за товарен - касетки с ягоди, 50-те години на ХХ век