1960-1970, Варна

Варна, вълноломът, 60-те години на ХХ век