1960-1970, Златни пясъци

Златни пясъци, казиното, 1960 г.