1920-1930, Варна

Варна, градският плаж със стария бюфет (по-късно казино), 20-те години на ХХ век