1800-1900, Пловдив, изложения, събития

Пловдив, депутация от Трънски окръг на Пловдивското изложение през 1892 г.