1930-1940, бит

Почивката на моряка, 30-те години на ХХ век