1920-1930, етнография

Възрастни жени с народни носии, 20-те години на ХХ век