1800-1900, София, архитектура, строителство

София, разчистването за бъдещата улица "Търговска" и разрушаването на Чохаджийския хан, края на ХIХ век