1920-1930, неизвестни, туризъм

Група мъже на излет, 20-те години на ХХ век