1920-1930, етнография, религия

Освещаване на основите на нова къща, 20-те години на ХХ век