1940-1950, София

София, площадът пред Двореца откъм ул. "Добруджа" и "Търговска", 1941 г.