1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, командири

Студиен портрет на генерал Тодор Кантарджиев, вероятно заснет около 1918 година

Имена: