1910-1920, Варна, Първа световна война (1914-1918), авиация, военни

Морски авиатори и наземен персонал с хидроплан Friedrichshafen FF.33 в хангара на летище за водосамолети Пейнерджик (Чайка), вероятно около 1916/18 г.