1920-1930, Шумен, личности, политика, правителство, семейство

Бившият министър-председател Александър Малинов, заснет със съпругата си Юлия Малинова и една от дъщерите им при свиждане в шуменския затвор, Шумен, 1922/23 г.

Имена: ,