1940-1950, София, журналисти, личности

Стефан Танев (1888-1952) главен редактор на вестник "Утро" в кабинета си, 40-те години на ХХ век

Имена: