1920-1930, българи в чужбина, емигранти, реклама, сладкарници

Реклама на сладкарницата на Георги Маламанов, родом от град Прилеп в Акрон, Охайо, 1921 г.

Имена: