1930-1940, София, забавни, цирк

Снимка за спомен от събор в София, на заден план шатрата на цирк "Силаги", 1938 г.